Introducció als sistemes informàtics

Introducció als sistemes informàtics

El món actual està plenament assistit per ordinadors, i podem trobar ordinadors en qualsevol àmbit, sigui en empreses d’enginyeria o construcció, i fins i tot, en instal·lacions ramaderes o agrícoles.

Els primers ordinadors moderns van ser construïts a mitjans del segle XX, coincidint amb la segona guerra mundial, i des de llavors no han parat d’evolucionar i implantar-se, fent-se un lloc de vital importància en l’actualitat, tant en l’espai tecnològic, com en el social.

Ús dels computadors

Els ordinadors són màquines de propòsit general, i això vol dir que una mateixa màquina, pot tenir múltiples aplicacions i propòsits, o sigui, que poden tenir diferents utilitats, en funció del lloc o les necessitats de qui l’ha d’utilitzar, i a diferència d’altres tecnologies com poden ser els cotxes, els televisors, els rentavaixelles, …, que tan sols serveixen per a una sola cosa.

Que els computadors tinguin diferents utilitats és gràcies al fet que són programables, o sigui, que poden executar programes que són els que atorguen una determinada utilitat o una altra a l’ordinador.

Algorisme vs Programa

Un programa és una sèrie d’instruccions que es donen a un ordinador perquè realitzi una funció determinada.

Un algorisme detalla els passos necessaris per a dur a terme una tasca determinada. Ens diu els passos a seguir i l’ordre en què s’han d’executar.

Com a exemple d’algorisme sempre s’utilitza les receptes de cuina. Una recepta de cuina no és més que un algorisme, que detalla pas a pas com s’ha de fer per aconseguir tenir un determinat plat cuinat:

Exemple:

  1. Ficar una paella al foc
  2. Tirar-hi un raig d’oli
  3. Quan l’oli està calent, trencar un ou i tirar-lo a la paella
  4. Posar-hi sal al gust
  5. Mentre l’ou no estigui prou fet, anar-hi tirant oli calent a sobre

Els algorismes poden fer-se amb llenguatge natural de les persones, o bé amb llenguatge esquemàtic més propi dels experts informàtics, ara bé, perquè l’entengui un ordinador, caldrà fer-lo amb un llenguatge de programació. Els llenguatges de programació són gramàtiques creades específicament perquè els ordinadors les puguin entendre i interpretar.

Quan un algorisme està escrit mitjançant un llenguatge de programació diem que és un programa.

Quan creem un programa mitjançant un llenguatge de programació, generalment ho fem gràcies a un llenguatge d’alt nivell, que vol dir que és un llenguatge creat per a ser fàcilment comprensible pels humans, i fàcilment «convertible o traduïble» en un llenguatge de baix nivell o llenguatge màquina. Per traduir-ho, normalment utilitzarem un compilador associat al mateix llenguatge d’alt nivell.

Referències Bibliogràfiques

  1. Peiron Guàrdia, M., Ribas i Xirgo, L., Sánchez Carracedo, F., Velasco González, A. J., & Costa Castelló, R. (2013). Fonaments de computadors, setembre 2011. Recuperat el 28 d’agost de 2019 de http://hdl.handle.net/10609/12901